хемолитична анемия

Важна информация за състоянието „хемолитична анемия“

Хемолитична анемия е сравнително рядък вид анемия. Прочетете текущата публикация, за да научите повече за хемолитичната анемия и начините за нейното овладяване.

Процесът на изграждане на червени кръвни клетки (еритроцити) в организма се нарича еритропоеза

Еритроцитите са функционални и могат нормално да извършват дейността си за период от около 120 дни. След това губят функциите си и съответно остаряват. “Старците” сред еритроцитите представляват приблизително 1% от общото количество и ежедневно се унищожават и заменят от нови.

Зрели еритроцити се получават от диференциация на специфични клетки предшественици – еритробласти. Те нормално се откриват предимно в костния мозък на пищяла и бедрената кост при млади хода до 25 години. Също така и в костния мозък на гръдната кост и ребрата при възрастните. Именно там протича основно еритропоезата според възрастта на човека.

Промо пакети Фоливит Феро
Промо пакети Фоливит Феро

За еритропоезата от изключителна важност е присъствието в организма на няколко компонента – фолиева киселина, желязо и цианкобаламин (витамин В12).

За синтезата на хемоглобин в процеса на еритропоеза, ключова е нуждата от химичният елемент желязо

Големи количества желязо буквално се “рециклират” ежедневно в процеса на разграждане на хемоглобина от разрушените в слезката стари еритроцити. С помощта на редица ензими и протеини, нехемово желязо непрекъснато се абсорбира, съхранява, извежда от клетките и се поема и ползва от еритробластите.

Клетките-предшественици се нуждаят от непрекъснато и достатъчно снабдяване с Витамин В12, фолиева киселина и желязо за нормална еритропоеза и формирането на здрави еритроцити. Дефицитът на тези съединения в организма води до апоптоза (клетъчна смърт) на еритробластите или развитие на анемия, поради производство на нефункционални еритроцити.

Хемолитична анемия се появява тогава, когато червените кръвни телца се унищожават преждевременно в организма

Това води до намаляване на хематокрита, т.е. патологично спада общия обем на еритроцитите в кръвта. Крайният ефект, подобен на всички други анемични синдроми, е свързан с намаляване общата възможност на червените кръвни клетки да свързват и пренасят кислород. Повишената честота на разграждане на еритроцити в далака не може да бъде компенсирана с ускорена тяхна синтеза в костния мозък. Поради това, развитието на анемия и нейните последствия е неизбежно.
Хемолитичната анемия е със сравнително рядко присъствие сред анемичните случаи – около 5% от страдащите от анемия имат точно тази форма. При нея няма ясно изявена закономерност за преимуществено засягане на определен пол или възраст.

Прогресивното унищожаване на еритроцитите може да се дължи на различни причини

Някои от тях са свързани с дефекти, засягащи формата, структурата или състава на еритроцитите:

  • мембранни увреди на червените кръвни клетки
  • метаболитни дефекти в еритроцитите
  • патологични промени в синтезата и структурата на хемоглобина в еритроцитите

Други причини за развитието на хемолитична анемия не са свързани пряко с червените кръвни телца

Така например, разглежданият тип анемия се свързва и с автоимунни прояви. Обяснява се с прикрепяне на специфични антитела към еритроцитите, водещи до разпознаването им като чужди тела и преждевременното им разрушаване. Такива реакции се наблюдават при несъвместимост на кръвните групи при кръвопреливане. Още като страничен ефект от приема на някои лекарства, вследствие развитие на някои инфекциозни състояния и др.

При разграждането на еритроцитите се отделят белтъчни продукти и желязосъдържащи компоненти (хем). Метаболизирането на хема е процес, който в много случаи предизвиква специфичните симптоми, с които се проявява хемолитичната анемия.

Основните симптоми включват: бледост, силна отпадналост и уморяемост, изстиване на пръстите на крайниците, световъртеж и главоболие, задух, болки в областта на корема като симптом на увеличен далак, потъмняване на изпражненията и др.

Изясняването на етиологията на хемолитичната анемия е основен метод за овладяване на състоянието и премахването възможността за повторна поява. Хемолитична анемия се диагностицира на базата на проявените симптоми. Под внимание се вземат някои типични показатели на кръвните изследвания като увеличени билирубин и желязо в кръвта, намален хемоглобин и др.

Хемолитична анемия е състояние, което изисква отговорен подход

За предпазване от възможните тежки последствия за организма, при хемолитична анемия е необходимо прилагането на продукти, допринасящи за стимулиране синтезата на функционални еритроцити. Пълен набор от необходимите за синтезата на червените кръвни клетки компоненти осигурява Фоливит Феро/Folivit® Fero. С неговия прием в организма постъпват оптимални количества желязо, фолиева киселина и витамин В12. Това са трите основни компонента, оптимизиращи производството и зреенето на качествени еритроцити, и подобряващи симптомите на анемията.

Фоливит Феро е изцяло натурален продукт, подходящ за прием при бременност, кръвозагуби, неправилно хранене и други състояния, предизвикващи анемични прояви.

Фоливит Феро се приема по 1 течна капсула дневно, след хранене. При планиране на бременност, приемът му започва с началото на планирането и продължа до три месеца след раждане. При други състояния се приема минимум 3 месеца. Продуктът е напълно безвреден, няма странични прояви при продължителна употреба.

borola

Сподели:
Scroll to Top