Недостигът на желязото

Недостигът на желязото в организма крие сериозни рискове!

Недостигът на желязото в организма (причина за анемия) е много често срещан здравословен проблем при деца, жени и възрастни хора. При последната група дефицитът се увеличава след 50-годишна възраст. Известно е, че разпространението на анемия при хора над 65 години нараства до 10% при жените и 11% при мъжете. След 85-годишна възраст опасността се увеличава с 26,1% при господата и 20,1% при дамите. Испанското дружество по вътрешна медицина установява, че това се случва поради три причини. Те включват: производство на по-малко червени кръвни клетки, произведените еритроцити не функционират правилно (живеят по-малко от 120 дни) или защото кръвните телца са „изгубени“ поради кървене.

Недостигът на желязото в тялото крие риск за сърдечното здраве

Ново изследване публикувано в „ESC Heart Failure“ (списание на Европейското дружество по кардиология), показва, че приблизително 10% от новите случаи на коронарна болест на сърцето при хора на средна възраст могат да бъдат избегнати чрез овладяване дефицита на желязо. „Това е наблюдателно проучване и не можем да заключим, че липсата на минерала причинява сърдечна болест“, уточнява авторът на изследването д-р Бенедикт Шраге от Университетския център по кардиология и съдова болест в Хамбург, Германия. „Въпреки това доказателствата, че има връзка нарастват и тези констатации поставят основата за бъдещи изследвания за потвърждаване на резултатите“, допълва той.

Настоящото изследване включва 12 164 души. Средната възраст на участниците е 59 години, а 55% са жени. По време на основното проучване екипът оценява наличието на рискови фактори за сърдечно-съдовото здраве и съпътстващи заболявания. Отчетените предпоставки включват: тютюнопушене, затлъстяване, диабет и висок холестерол, като се използва цялостна клинична оценка, включваща кръвни проби.

Промо пакети Фоливит Феро
Промо пакети Фоливит Феро

Участниците са класифицирани като хора с дефицит на желязо или такива без, като се отчитат два вида недостиг на минерала:

  • абсолютен дефицит, който включва само складираното желязо (феритин)
  • функционален дефицит, който се отнася до съхранявания минерал (феритин) и циркулиращото желязо за функциониране на тялото (трансферин)

Д-р Шраге обяснява: „Абсолютният дефицит е традиционния начин за оценка на състоянието на желязото, но той пропуска циркулиращото желязо. Функционалната дефиниция е по-прецизна, защото включва и случаите, когато резервите в организма не са изчерпани, но все пак желязото в кръвта не е достатъчно за правилното функциониране на тялото.

Участниците са проследявани и категоризирани според случаите на коронарна болест на сърцето и инсулт, сърдечна смърт и смърт от каквато и да е причина. Изследователите анализират дали тези сърдечно-съдови събития имат връзка с дефицита на желязо, след отчитане на възрастта, пола, тютюнопушенето, холестерола, кръвното налягане, диабета, индекса на телесна маса и възпалението. Участниците с анамнеза за коронарна болест на сърцето или инсулт са изключени от експеримента.

В началото на проучването 60% от участниците са имали абсолютен дефицит на желязо, а 64% – функционален дефицит. По време на периода за проследяване от близо 13 години е имало 2212 смъртни случая (18,2%). От тях общо 573 души (4,7%) са починали от сърдечно-съдова болест. Честотата на сърдечна патология и инсулт е диагностицирана съответно при 1033 (8,5%) и 766 (6,3%) участници. Функционалната недостатъчност на желязо е свързана с 24% повишен риск от коронарна болест и дори смърт. Абсолютният дефицит води до 20% повишен риск от коронарна болест на сърцето, но не повишава смъртността. Учените не откриват връзка между дефицитите на желязо и инсулт.

Възможна ли е превенция?

Учените целят да открият доколко сърдечно-съдовите събития могат да бъдат предотвратени, ако се елиминира дефицита на желязо при участниците. Резултатите показват, че за период от 10 години 5,4% от всички смъртни случаи, 11,7% от сърдечно-съдовите смъртни случаи и 10,7% от новите диагнози на исхемична болест на сърцето се дължат на функционален дефицит на желязо. „Този анализ предполага, че ако дефицитът на желязо е овладян още в началото, приблизително 5% от смъртните случаи, 12% от смъртните случаи поради сърдечно-съдови причини и 11% от новите диагнози на заболяването нямаше да се появят през следващото десетилетие“, казва д-р Шраге. „Проучването показа, че проблемът е силно разпространен сред хората на средна възраст, като почти две трети имат функционални увреждания“, допълва той. Шраге подчертава, че бъдещите проучвания трябва да изследват тези асоциации в по-млади и неевропейски кохорти.

Заключението е, че най-добрата превенция е просто да сме информирани дали имаме, или не дефицит на желязо. Повечето от пациентите не го знаят. Ако се установи недостиг на минерала е наложителна консултация с лекар за откриване на първопричината и назначаване на терапия.

Природно средство за овладяване недостига на желязо в организма

За да поемете контрола в свои ръце, експертите у нас препоръчват Фоливит Феро / Folivit® Fero – натуралното решение за овладяване на железния дефицит. Силата на продукта е в комбинацията на трите основни елемента за правилно кръвотворене – желязо, витамин В12 и фолиева киселина. Активните съставки се допълват и взаимно подсилват ефекта си за синтез на здрави червени кръвни клетки и хемоглобин. Резултатът е преодоляване на малокръвието и отшумяване на неприятните симптоми. Продуктът е подходящ за прием от най-рисковите групи – деца, хора в напреднала възраст, бременни и кърмещи жени. Няма странични ефекти дори при продължителна употреба.

borola

Сподели:
Scroll to Top