Прояви на анемия при възрастните хора

Прояви на анемия при възрастните хора

Въпреки че има състояния, които могат да провокират развитието на анемия у всеки човек като кръвоизливи, нерационален хранителен режим или някои генетично обособени малформации, в много случаи анемия се развива и естествено у възрастни хора. В световен мащаб около 10% от хората на възраст над 65 години имат анемия, като се очаква в бъдеще броят им да нараства и да се удвои. Това налага профилактично проследяване състоянието на възрастните хора и следене за прояви на анемични състояния.

Познати са много различни типове анемия, някои често- други сравнително рядко срещани

– желязодефицитна анемия

– анемия с дефицит на витамини или фолиева киселина

Промо пакети Фоливит Феро
Промо пакети Фоливит Феро

– апластична анемия, провокирана от понижено производство на еритроцити и скъсена тяхна преживяемост

– хемолитична анемия, протичаща с преждевременно разрушаване на здрави еритроцити

– анемия, предизвикана от някое хронично заболяване (чернодробно, бъбречно и др.) или употреба на определени медикаменти

Въпреки че измененията, които настъпват с напредването на възрастта, естествено провокират развитието на някои типове анемия, това не бива да отклонява вниманието от необходимостта от предприемане на мерки срещу тези състояния. Възрастните хора обичайно имат по-еднообразен хранителен режим, често лишаващ ги от пълноценен прием на полезни хранителни вещества. Когато това доведе до недостатъчно постъпване на желязо, фолиева киселина или витамин В12 (цианкобаламин), се създават условия за развитие на анемия. Това налага или оптимизиране на храненето и насочване към режим, осигуряващ оптимален прием на тези важни компоненти, или по-лесен вариант с приемането им като хранителна добавка. Универсален природен и безвреден продукт, който осигурява максимална защита от анемия не само при възрастни, но при хора на всякаква възраст, е Фоливит Феро.

borola

Сподели:
Scroll to Top