мерки при хората с анемия

По какъв начин се адаптира тялото ни към промените в надморската височина и какви са по-специалните мерки при хората с анемия?

С настъпването на зимата много хора ще се отправят към високите планини, където да се любуват отблизо на прелестите на най-красивия сезон. Поради тази причина е добре да изясним влиянието, което пребиваването на по-голяма надморска височина оказва на организма ни.

Какво би следвало да имат предвид хората, страдащи от анемия?

С повишаване на морското равнище се понижава атмосферното налягане, въздухът е по-рядък и съответно концентрацията на кислород в него пада. С достигането на 2000 метра надморска височина например, ще дишаме въздух, в който съдържанието на кислород е с около 15% по-ниско, отколкото е в ниските части. Пониженото количество кислородни молекули във вдишвания въздух принуждава тялото да търси адаптивни мерки, с които да обезпечи снабдяването на всяка клетка с този жизненонеобходим химичен елемент.

Чисто физическите последствия от изкачването нависоко са свързани с учестяване на дишането и сърдечния ритъм.

Целта на тези “автоматични” пренастройки на организма е оптимизиране на кръвообръщението и повишаване на дебита на преминалата през всяка зона на организма кръв. Това е свързано с повишен пренос на кислород до клетките и съответно отнемане на отпадния и токсичен въглероден диоксид.

Промо пакети Фоливит Феро
Промо пакети Фоливит Феро

Физиологичните процеси, които се активизират при голяма надморска височина, са свързани с ускоряване на еритропоезата и производството на допълнително количество червени кръвни клетки – еритроцити. За няколко дни количеството им се повишава с 30 до 50%. В много случаи се стига и до разширяване на съдовото дърво с изграждане на нови капиляри. Така много по-бързо и ефективно се извършва обмяната на кислород и хранителни вещества.

Това са само част от промените, които настъпват в организма при изкачване на по-голяма надморска височина. При хората с анемия обаче те са много съществени. При това медицинско състояние производството на зрели и функционални еритроцити е нарушено по различни причини. Най-честите са дефицит на желязо, фолиева киселина или витамин B12. Който и да било от тези фактори би отежнил неимоверно състоянието на страдащите от анемия при пътуване към високи планини.

Невъзможността да се произведат допълнителни червени кръвни клетки е сериозна пречка пред справянето на тези хора с по-редкия въздух. Последствията може да бъдат скоротечни и много тежки, имайки предвид колко пагубно се отразява на целия организъм лошия газообмен и влошеното транспортиране на кислород с кръвта.

Подобни условия затвърждават нуждата от оптимални количества желязо, фолиева киселина и витамин B12. Такива може да осигури приемът на Фоливит Феро. Това е природно хематологично средство, подобряващо кръвообразуването и улесняващо борбата с анемията. Комплексен продукт като Фоливит Феро дава шанс на всеки, страдащ от анемия, да подобри значително своето състояние и да се справя много по-успешно с промяната в условията на средата.

borola

Сподели:
Scroll to Top