Хемолитична анемия – видове

Хемолитична анемия – видове, особености и превенция

Анемия се развива основно в 2 случая – когато е възпрепятстван процесът на образуване на еритроцити в костния мозък (еритропоеза) или когато е ускорен процесът на тяхното разрушаване в далака. Хемолитична анемия се развива във втория случай.

Еритроцитите нормално живеят около 120 дни, след което се разрушават и се заменят от нови. При хемолитична анемия еритроцитите се унищожават преди да са загубили изцяло функционалността си. Костният мозък не успява да компенсира преждевременното им разрушаване и броят им остава трайно нисък. При тези условия се намалява обема на пренасяния с кръвта кислород и се появяват характерните за всички форми на анемия симптоми – умора, отпадналост, задух, бледост на кожата и др.

Хемолитична анемия – видове

Разглеждат се 2 основни типа хемолитична анемия – вродена и придобита.

Промо пакети Фоливит Феро
Промо пакети Фоливит Феро

Вродена хемолитична анемия – този тип се предава по наследство и се дължи на генетична мутация. При вродена хемолитична анемия еритроцитите загиват преждевременно основно поради дефект във формата, който нарушава функционалността им. В тази група попадат сърповидно-клетъчната анемия, таласемията, т.нар. сфероцитоза и др.

Придобита хемолитична анемия – тя се развива вследствие на подлежащо заболяване, което предизвиква разрушаване на иначе млади и все още функционални еритроцити. Най-често срещаната форма на придобита хемолитична анемия е т.нар. автоимунна анемия, при която здравите еритроцити се нападат и унищожават от компонентите на имунната система. Други видове придобита хемолитична анемия са лекарствено индуцираната анемия, механичната анемия, при която еритроцитите се разрушават вследствие на механично взаимодействие с тромби, туморни образувания и др.

Хемолитична анемия – превенция и допълващо лечение

Основна мярка за превенция на различните типове хемолитична анемия е стимулирането и поддържането на кръвотворните функции. Само така може да се противодейства на ускореното разрушаване на еритроцитите. За целта се препоръчва повишаване приема на желязо, фолиева киселина и витамин B12 – трите основни фактора, обезпечаващи кръвотворните функции.

В тази връзка може да се разчита на комплексния състав на Фоливит Феро/Folivit® Fero. В него са включени именно тези три съставки и само 1 капсула Фоливит Феро дневно осигурява необходимите количества от тях за оптимизиране на кръвотворните функции.

Фоливит Феро е изцяло природен и напълно безопасен продукт, подходящ за прием от деца и възрастни, включително по време на бременността.

borola

Сподели:
Scroll to Top